LSVBorrigg

Hos oss på Laxå Special Vehicles tillverkas Epirocs minsta hydrauliska borrmaskin för användning ovan jord; FlexiRoc T15 R.

Samarbetet startade 2008 och innefattar tillverkning och utveckling av riggen.

Läs mer hos Epiroc