Sponsring

Vår verksamhet finns i det lilla samhället Laxå. Här går utvecklingen framåt tack vare de engagerade människor som bor här. Vi på LSV vill bidra till att samhället ska fortsätta att utvecklas och vara en trevlig ort för alla att arbeta och bo på. Därför vill vi genom sponsring stödja lokala föreningar som verkar inom Laxå. Vårt mål är att rikta sponsringen till kultur- och idrottsföreningar som har verksamhet för barn och ungdomar.

Ansökan om sponsring görs via kontaktformuläret under årets första kvartal. Vi besvarar sedan inkomna ansökningar under april månad.

Ansök om sponsring