Kvalitets- och miljöpolicy

Laxå Special Vehicles AB tillverkar kundanpassade lastbilshytter- och chassin. Verksamheten är inriktad mot lågserie och prototyper. Våra styrkor är flexibilitet, hög produktkunskap samt hög kompetens inom våra processer.

Vi ska uppfylla lag- och kundkrav samt krav från tillsynsmyndighet.

Vi ska minska vår miljöpåverkan och arbeta för en långsiktig och hållbar verksamhet.

Vi ska utveckla vår verksamhet genom ständiga förbättringar och ta tillvara våra på medarbetares engagemang.