Kvalitets- och miljöpolicy

Laxå Special Vehicles AB tillverkar kundanpassade lastbilshytter- och chassin. Verksamheten är inriktad mot lågserie och prototyper. Våra styrkor är flexibilitet, hög produktkunskap samt hög kompetens inom våra processer.

Vi ska uppfylla bindande krav.

Vi ska minska vår miljöpåverkan och arbeta för en långsiktig och hållbar verksamhet.

Vi ska utveckla vår verksamhet genom ständiga förbättringar och ta tillvara på våra medarbetares engagemang.